Ирмологий и Духовни наставления от края на XVIII век, Зогр. 405

Общо наименование: Ирмологий и Духовни наставления (от Добротолюбието). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 405. Каталог: 404. Предишен каталог: 276. Предишна сигнатура: III.з.29.
Плътна, гладка, жълтеникава. Няма; 124 ff. 105 x 80 mm 75 x 60 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–124 с молив.
Фолиация: Оригинална пагинация с арабски цифри от л. 4r до края на ръкописа.
Относително добро; окислено мастило и много петна от плесен.
111Текст в рамка от л. 4r до л. 124v.
Черно и тъмнокафяво.
Графична, богата, макар и непрофесионално изработена.

(3v) . Фронтиспис с изображение на св. Йоан Дамаскин, пишещ.

(ff. 1r, 4r, 7v, 11r, 14r, 16v, 21r, 28r, 31v, 34v, 38v, 42r, 45r, 48r, 52r, 54v, 57v, 61r, 61v, 64r, 65v, 66r, 68r, 70r, 73r, 76r, 78v, 80v, 83r, 85v, 91v). Заставки с многообразна украса, включително фигурни композиции по модели от печатни книги. Само на л. 57v с червено мастило в ореолите при изображение на Св. Троица

Инициалите в Ирмология, голяма част от които са калиграфски оформени, имат разнообразна, най-често растителна орнаментика. Двойноконтурните инициали са запълнени с прости мотиви от ивици на тъмен фон. В инициалите на втория писач преобладават геометричните форми и украса по подобие на гръцки ръкописни образци.

(ff. 7r, 20v, 34r, 38r, 51v, 54r, 60v, 65r, 65v, 85r, 91r, 123r). Kонцовки от растителни и други мотиви, включително цели композиции

Картон, облечен в тъмнокафява хартия; кожен гръб.

Двама книжовници

А.

(ff. 91r–124v) . Анонимен
Кирилица. Бързопис, подобен на гръцки

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 3r–90v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, с преобладаващи бързописни елементи

Църковнославянски

Слово на Петър Дамаскин; Ирмологий; Избрани места от Добротолюбието
1. (ff. 1r–3r) . Слово от св. Петър Дамаскин. Превод: Превод, различен от този на св. Паисий Величковски..
2. (ff. 4r–91r) . Ирмологий.
3. (ff. 91v–124v) . Доброролюбие. Избрани места от Добротолюбието в превод на св. Паисий Величковски (от св. Симеон Нови Богослов, св. Антоний Велики, св. Марк Подвижник, св. Григорий Синаит, Исихий презвитер, св. Филотей Синайски, Никифор монах, св. патриарх Калист, св. Теодор Едески, от Отечника).
Бележки на книжовника
  • (f. 65v) . След припелата на 9-та песен: Ѿ тука по гречески припѣви со ıрмоси, но е преписан на гръцки само ирмосът на Рождество Христово, глас 1-ви.
Приписки
  • (f. 1r) . Текст на гръцки език в 11 реда, разделен на две части, с изрисуван кръст на четвъртия ред. На втория и третия ред се чете името παπὰ Ιωάννου ἀπὼ τῆς τοῦ Κάμπρουβα (!) .
  • Σὴν της ἄλλοις ὑπάρχει τοῦ Χρτοῦ παπὰ Ιωάννου ἀπὼ τῆς τοῦ Κάμπρουβα (!) – δηηον ότι ... + το διλόμενον Σὺν τοῖς ἄλλοις κτήμασι καυτο τε ὑπάρχει τὸ τοῦ ἀναξίου τε ἀμαρτολοτέρω παρὰ πάσι ... λογίοις καὶ ἀναλόλοις τοῦ θεοῦ ... ποιήμασι Χρήστου (!) χειρόγραμμα κτήμα.
  • (f. 125r) . Рецепта за очи, написана на български език с гръцки букви в 5 реда: Земи 1 перо филиз от гулия зелено на другиа мигач… махни червената…
  • По-долу – тайнопис с гръцки букви в 6 реда. Думите са отделени с тирета.
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.