Зографската електронна научноизследователска библиотека

о. Козма Поповски
Маргарет Димитрова
Андрей Бояджиев

Представяне

Българският Светогорски манастир „Св. Георги Зограф“ притежава уникална и изключително богата ръкописна, архивна и библиотечна сбирка, която включва в единна органична колекция около 1000 ръкописа (български, гръцки, молдо-влахийски и др.), над 800 средновековни и възрожденски грамоти и документи (български, византийски, молдо-влахийски и османски) и стотици редки старопечатни книги, които не са налични в нито една българска библиотека. Това натрупване е резултат на близо хиляда години непрекъсната библиографска традиция. Степента на съхраненост на писменото и документално наследство на Зограф е без аналог сред манастирите по българските земи, а стойността на сбирката не само за научната общност, но също така и за широката общественост, както у нас, така и в чужбина, е особено значима. В този смисъл уреждането, обнародването и изследването на богатата колекция на Зографския манастир е задача от първостепенна важност пред родната и чужда хуманитаристика. Въвеждането в научен оборот на този значим архив би дало възможност на специалистите историци, филолози, лингвисти, икономисти и други изследователи с по-широки интердисциплинарни интереси да правят задълбочени проучвания. Научната дейност от една страна ще бъде фокусирана върху историята на Зограф като открои по-ясно ролята му на значим духовен център през периода на българското средновековие, османското владичество и следосвобожденска България. От друга - ще даде възможност да бъдат погледнати под нов ъгъл цели периоди от родната ни история. Проучването и обнародването на тази сбирка отваря вратите за създаване на университетска школа от специалисти, която ще превърне университета в притегателен център за обучение на бъдещи специалисти.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Зографският манастир са установили отношения на взаимно доверие, дължащо се на дългогодишното успешно сътрудничество. Още през 2009 г. специалисти от университета започнаха дигитализация на Зографския архив. През юни 2014 г. Светогорската обител предостави на най-старото и авторитетно висше училище в България дигитален достъп до част от колекцията, а в рамките на университета бе основана “Зографската електронна научноизследователска библиотека към Софийския университет”. Успешната съвместна работа между изследователите от СУ и Зографския манастир разкри огромния потенциал на подобно сътрудничество и през 2016 г. манастирът инициира процес по предоставянето на дигитални копия на Софийския университет от богатата си документална и книжовна колекция, която след необходимата научна обработка ще бъде предоставена за свободно ползване от българските и чужди учени.

Сбирката наброява:

  • над 700 ръкописа на кирилица, най-ранният от които са Зографските листове от Х век;
  • около 200 гръцки ръкописа с най-ранни представители от XII в.;
  • над 100 византийски грамоти (най-ранната от 980 г.);
  • ок. 20 български и сръбски грамоти, сред които Витошката грамота на цар Иван Шишман и златния печат на цар Иван Асен II от неоцеляла негова грамота с дарения за манастира;
  • над 100 грамоти на молдавските воеводи, най-ранната от които от 1426 г., както и няколко грамоти на молдавския воевода Стефан чел Маре, един от най-големите ктитори на манастира;
  • над 600 османски документа, най-ценни от които са няколко фермана на Мехмед ΙΙ Завоевателя от XV век.
  • Стотици безценни старопечатни книги, които нямат аналог в нито една българска библиотека.

Електронната платформа е основана на същата идейна и технологична основа, както инициативата „Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters“. Вариант на ръкописния модел на TEI: (Chapter 10. Manuscript Description). Следните проекти са също близки до нашите цели: