Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г., Зогр. 26

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г.. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 26. Каталог: 26. 1  Своден каталог: 185. 2  Предишен каталог: 44. 3  Предишен каталог: 28. 4  Предишен каталог: 26. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.3. 6  Предишна сигнатура: I.в.3. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре и два триъгълника отдолу ; Листове: 317 ff. Размери: 278 x 185 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;
Украса
Богата, в неовизантийски стил.

(92v) . Миниатюра на св. Марко

(ff. 6r, 89r, 145r, 234r). Пред всяко евангелие – големи заставки с медалионно изображение на съответния евангелист

Малки заставки и концовки с геометрично-растителни мотиви

Множество богато разработени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна, картон с кафяво платно и кожен гръб

Книжовници

А. книжовник

Име:  Йоан Кратовски
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан, на места с калиграфски удължения.
Ресавски с редица сръбски особености на морфологично ниво. Личат следи от български юсов извод. Същият писач пише и Зогр. 25.

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Таблица с евангелските четива от Неделя на митаря и фарисея до Страстната седмица. Указател на евангелските четива за различни светци и за разни случаи. Таблица на евангелските четива през годината. Указател на възкресните евангелия по гласове. Указател за реда на четенето на Евангелието.
1. (1r–4r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфілакта архіеп(с҃)па блга[ р ]ска прѣдисло́вїе є҆же ѿ м(ѳ҃) ст҃го еѵ(г)лїа
2. (4v–5v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Мат꙽ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
3. (6r–85r) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа ст҃ое еѵ(г҃)лїе
4. (85r–87r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Тогожде Ѳеѡфилата прѣдисловїе еже ѿ Марка ст҃го еѵ(г҃)лїа
5. (87r–88r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Eже ѿ марка ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а главы
6. (89r–140v) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Е҆же ѿ Марка свт҃ое еѵ(г҃)лїе
7. (141r–142v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисловїе еже ѿ лоукы ст҃го еѵ(г҃)лїа
8. (143r–144v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лоукы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
10. (147r–239r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лоукы ст҃ѥ еѵ(г҃)лїе
11. (229r–241v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе ѥже ѿ іѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
12. (242r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы̀, еже ѿ іѡан꙽на ст҃го є҆у(г҃)лїа
13. (243r–309r) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Єже ѿ іѡанна с(в҃)тое еу(г҃)лїе
14. (309v–315v) . Месецослов. От славянските светци са застъпени свв. Симеон (13.02, (313v) . , Паме(т҃) прѣпо(д)бнаго ѡц҃а нашего сїмеѡна новаго мѷроточ꙽ца срьб꙽скаго) и Сава Сръбски (14.01, (312v) . , Иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего савы прьваго архїеп(с҃)па срьб꙽скаго) Заглавие: Єже ѿ іѡанна с(в҃)тое еу(г҃)лїе
15. (315v–316v) . Таблици на евангелските четива за различни треби, показалец на 11-те утринни евангелия и на часовете през страстната седмица.
16. (317r) . Таблица на евангелските четива от Неделя на всички светии до Неделята на митаря и фарисея.
(316r) . Бележка на писача, поп Йоан Кратовски. Колофон:
Сы ст҃ы̏ и҆ бж(с҃)твны̏ тетроє҆ѵ(г҃)лъ, по да́рꙋ
ст҃го дх҃а. пи́са послѣ́(д҃)нїи и̑ мън꙽шїи въ
сщ҃е́ннице(х) та(х), пѡ̑(п҃) і҃ѡ́. въ мѣ́сто гл҃ѥ́(м)о
кра́тово, въ лѣ(т), ҂зо҃з. м(с҃)ца ма́ртїа, і҃
кроу(г҃) Слн҃цоу к҃а, лоу́нны(х), і҃ · :–
Допълнения
 • (Зогр. 26, 316v) . Приписка от 18 век от поп Стефан Е҆ѵ(г҃)лїе: зде· писа́хъ· а҆зъ· попъ · сте́фанъ·
  · за ꙋ̑со́пши· мр(в)имъ· на ре́дъ· си̑· ре́чъ· седми̑ца:
  · въ пн(д)лнїкъ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· е҄і. –
  · въ втарни́къ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· ѕ҃і. –
  · въ средꙋ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃а. –
  · въ четве́ртокъ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃в. –
  · въ пе́такъ · є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃г. –
  · въ сꙋбо́тꙋ · є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· ѕ҃і. –
 • (Зогр. 26, 316v) . Под предишната приписка, от друг писач: е҆ѵглїѧ за оу҆покой
  Вꙿ поне(д): Їѡа(н): зачало е҃і.
  Во вотор: Їѡа: – ѕ҃і.
  вꙿ средꙋ: Їѡа: – к҃а.
  вꙿ четв: Їѡа: – к҃в.
  вꙿ пѧто(к҃): Їѡа: – к҃г.
  вꙿ сꙋбб: Їѡа: – ѕ҃і.
 • (Зогр. 26, Ir, в края на ръкописа) . Приписка на гръцки с кирилица. Евангелският текст от Лука 10:38–41: то керо̀· еки́но· и҆сълѳе· ѡ̑ иисꙋ́съ· и҆с ко́минъ
  тина̀ гинѝ де тис· ѡно́мати ма́рѳѧ· и҆педе́ѯато
  а҆́въто́нъ и҆с то́нъ конъ а҆въѳи́́съ· ке тиде и҆нъ
  а҆делфѝ калꙋме́ни ари́ѧ и҆ ке пара́кати́саса пара́
  тꙋ́съ спадасъ тꙋ исꙋ̀ икꙋе́ то̀н ло́гонъ а҆вѳꙋ·
  и҅ де ма́р꙽ѳа перѝепа́ѳо пери полѝнъ диа́кони́ан
  еписѳа́са де и́пе кирие ꙋ мели си ѡ҆ѳи и҆ а҆делфх́ м[ ꙋ ]
  монин ме катѐлипен диаконї́н и́пе ꙋнъ а҆въѳи
  и҆на ми сѝнанъѳилавете· а҆́покриѳи́ дѐ· и́пен
  а҆въѳи о҆ иисꙋ́съ

История

Дата на написване: 1569. Място на написване: Кратово. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
26. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЙОАН КРАТОВСКИ
от 1569 г. 316+I листа хартия. Сръбска ре
дакция.
Отд. I в 3
Илински, № 28

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

Индивидуално название: Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г. Петербургски фрагмент. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: РНБ. Сбирка: Основное собрание, Ф. 550 Сигнатура: F.I.602. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 15.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Размери: 1⁰

Съдържание

Текстът от Иоан 21:10–20 на нѥ(м) леже́щоу, и хлѣ́бь. гл҃а и҆́мь і҆с҃. прине(с҃)те ѿ ры́бь.
Допълнения
 • (Зогр. 26, 316v) . Приписка от 18 век от поп Стефан Е҆ѵ(г҃)лїе: зде· писа́хъ· а҆зъ· попъ · сте́фанъ·
  · за ꙋ̑со́пши· мр(в)имъ· на ре́дъ· си̑· ре́чъ· седми̑ца:
  · въ пн(д)лнїкъ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· е҄і. –
  · въ втарни́къ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· ѕ҃і. –
  · въ средꙋ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃а. –
  · въ четве́ртокъ· є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃в. –
  · въ пе́такъ · є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· к҃г. –
  · въ сꙋбо́тꙋ · є҆ѵ(г)лїе· и̑ѡ́анна· зача́ло· ѕ҃і. –
 • (Зогр. 26, 316v) . Под предишната приписка, от друг писач: е҆ѵглїѧ за оу҆покой
  Вꙿ поне(д): Їѡа(н): зачало е҃і.
  Во вотор: Їѡа: – ѕ҃і.
  вꙿ средꙋ: Їѡа: – к҃а.
  вꙿ четв: Їѡа: – к҃в.
  вꙿ пѧто(к҃): Їѡа: – к҃г.
  вꙿ сꙋбб: Їѡа: – ѕ҃і.
 • (Зогр. 26, Ir, в края на ръкописа) . Приписка на гръцки с кирилица. Евангелският текст от Лука 10:38–41: то керо̀· еки́но· и҆сълѳе· ѡ̑ иисꙋ́съ· и҆с ко́минъ
  тина̀ гинѝ де тис· ѡно́мати ма́рѳѧ· и҆педе́ѯато
  а҆́въто́нъ и҆с то́нъ конъ а҆въѳи́́съ· ке тиде и҆нъ
  а҆делфѝ калꙋме́ни ари́ѧ и҆ ке пара́кати́саса пара́
  тꙋ́съ спадасъ тꙋ исꙋ̀ икꙋе́ то̀н ло́гонъ а҆вѳꙋ·
  и҅ де ма́р꙽ѳа перѝепа́ѳо пери полѝнъ диа́кони́ан
  еписѳа́са де и́пе кирие ꙋ мели си ѡ҆ѳи и҆ а҆делфх́ м[ ꙋ ]
  монин ме катѐлипен диаконї́н и́пе ꙋнъ а҆въѳи
  и҆на ми сѝнанъѳилавете· а҆́покриѳи́ дѐ· и́пен
  а҆въѳи о҆ иисꙋ́съ

История

Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка под № 12 преди да бъде вместен в основната ръкописна сбирка..

Допълнителни сведения

Библиография

 • Левшина 2021: 116–117. № 183
 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 63.
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. С. 53.