Миней за май от 1640 г., Зогр. 68

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за май. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 68. Каталог: 68. 1  Предишен каталог: 92. 2  Предишна сигнатура: II.б.7. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Жълтеникава, грапава Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре от 17. век, първа половина ; Три луни от 17. век, първа половина . Листове: 173 ff. Размери: 285 x 190 mm (листове);
Състояние: В добро състояние. Няма липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

(1r) . Миниатюра на св. Георги и змея, точно копие на миниатюрата от минея за април (Зогр 66)

Множество растително-геометрични инициали в червено.

Книжовници

А. книжовник

(1r–8v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен и разреден
Сръбски

Б. книжовник

(9r–95v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен и разреден
Сръбски

В. книжовник

(96r-157v) . Име:  Кирил Хлубочанин
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен и разреден
Сръбски

Съдържание

История

Дата на написване: 1640. Място на написване: Молдавски произход.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография